NEWS

2015-01-30

1 2 3 4 5 6 7 8 9

[2013-06-02 18:01]

A Briefer History of Time. Katalin Haász′s Exhibition Opening at the Hungarian Cultural Center, Helsinki

On May 22, 2013 Katalin Haász′s exhibit A Briefer History of Time was opened by me in the Hungarian Cultural Center in Helsinki. You can visit the exhibit until August 2, 2013. An excerpt of my opening talk was translated to Finnish by Jukka Haverinen:

Hyvät Naiset ja Herrat, ennen kuin avaan näyttelyn, jää yksi ainoa kysymys jäljelle: "Mitä on aika? Onko tämän selittänyt joku helposti ja lyhyesti?" (Augustinus)

Katalin Haászin Ajan vielä lyhyempi historia auttaa selvittämään kirkkoisä Augustinuksen dilemmaa. "Mikä onkaan aika? Jos sitä ei kysytä minulta, tiedän mitä se on." Jos taas minun täytyy selittää asia kysyjälle, silloin en tiedä vastausta. Augustinuksen 1600 vuotta sitten tekemät muistiinpanot ovat ajankohtaisia myös meille. Katalin Haász käsittelee tarkalleen tätä samaa kysymystä ajasta, joka toistuu ihmisen ajattelun historiassa.  Ilmavilla viivajärjestelmillä sen muunnoksia toistaen. Eri aikakäsitykset yhdistää muutos, suhteellisuus ja syntymisen huomioiminen.

Jotta pääsisimme ajattelun abstraktioista lähemmäksi Katalin Haászin visuaalisiin abstraktioihin, tehkäämme kysymys: millaisia ovatkaan nämä erilaiset ajat, onko ajalla muoto, hahmo?

Esillä olevan näyttelyn kuvia tarkastellen tärkein on kaikki hetket itseensä kokoava ja jatkuvasti palaava ikuisuuden aika: kreikaksi Aión. Sen symboli on täysi, jakamaton ympyräviiva, sellainen perusmuoto, jonka voima läpäisee avautuvat ja toisiinsa kääntyvät kaaret Katalin Haászin kuvissa. Aion on asioiden alku, luonnon luoja, jota ei voi mykistää eikä kahlehtia.

Muutama kuukausi sitten, maailman suurimman matematiikka-taide yhteisön kokoava Bridges Maailmankonferenssin valmistelun aikana italialaiset matemaatikko ja fyysikko kollegani ilmoittautuivat sellaisen artikkelin kanssa, joka lähti tästä samasta lähtökohdasta, että eräässä mosaiikkikuvassa ajanjumala Aión ei pidä tuttuja aikaympyröitä kädessään vaan Möbiuksen nauhaa. Mikä on tämä möbius? Miksi se on kiinnostavaa? Me voimme tehdä nauhan paperisuikaleesta, jos kierrämme suikaleen ja liimaamme päät yhteen. Saamme näin sellaisen pinnan, jolla topologisesti ymmärrettynä ei ole ulkopuolta eikä sisäpuolta, jolla on ainoastaan yksi pinta ja yksi reuna. Sen keksivät toisistaan riippumatta saksalaiset matemaatikot August Ferdinand Möbius ja Johann Benedict Listing vuonna 1858. Nauhan ilmestyminen Aiónin kulttisessa kuvauksessa viittaa muodon tietoiseen käyttöön, joka ei vain matematiikkahistorian kannalta vaan myös aika-historilliselta kannalta antaa mahdollisuuden olennaiseen teoretisointiin. Mosaiikkikuvassa on yksi ongelma.  Aiónin seurassa esiintyvät hahmot – Tellus, ja hänen lapsensa, vuodenajat – peittävät juuri sen kohdan nauhasta, josta näkyisi, että kiertyykö nauha kerran vai kahdesti.  Emme voi tietää onko kuvassa olevan nauhan muoto möbiuksen nauhan muoto.

Mutta se on varmaa että Katalin Haászin kuvien nauhat ovat möbiusin nauhan kuvioita, muoto jota Katalin Haász on tutkinut enemmän kuin kymmenen vuotta. Sekin on totta että Katalin Haász etenee tiedemiehen jääräpäisyydellä. Muodon analyysia seurasi kokeilujen – muunnosten ja projektioiden – sarja. Peruskuvion 2003 ilmestymisen jälkeen seurasi 2004 holograattitutkielmia, 2005 möbiuksen nauhojen pallopinnalle järjestäminen, 2007 monin kerroin toisiinsa liitetyt kuviot, 2009 nauhojen yhteen liittäminen, 2010 ja 2012 välillä möbiuksen nauhojen varjojen, kuvioiden tasoon heijastettujen projektioiden esittäminen. Möbiuksen nauhat esiintyvät ensi kerran Katalin Haászilla 2007 Tila-Aika nimisenä näyttelynä.

Ensi näkemältä kuvio näyttää yksinkertaiselta. Katalinin tuotanto on kuvaa aikaa läntisen allegorisoivan perinteen mukaan, sillä pienellä uudistuksella että hänen kuvissaan on yksi topologinen objekti, taiteena tehty möbius viittaa ulkoisissa merkitysyhteyksissä olevien assosisaatioiden mukaisesti ajan eräänlaiseen käsittämiseen. Tämä ajatus ei kuitenkaan pitemmän päälle kanna, koska katseemme ei voi pysähtyä allegorisesti ymmärrettyyn möbiuksen nauhaan kuin johonkin mukavaan tutkielmaan. Katseemme lähtee etenemään ristiin rastiin nauhalinjoja pitkin ja pian se onkin liikkeessä, paremmin sanoen tietyssä liikkeessä, tietyssä suhteellisuudessa, eli olemme jonkinlaisessa ajassa, muodon ajassa. Mutta onko muodon aika, ajan muoto?

Op-art lähestyy liikeilluusioita aiheuttavia maalauksia usein kineettisen taiteen puolelta. Katalin Haászin kuvat eivät ole liitettävissä op-artiin, mutta kinetismiin kylläkin. Katalinin kirjoitti vuonna 2010: "Asetin Möbiuksen nauhan vaakasuoralle tasolle ”kohtisuoraan” pystyyn siten, että se jätti varjon alustalle. Nauhan tunnittainen heijastuma määritti ajanjaon. Yhteensä yksitoista ympyrää syntyi siten, että piirsin nauhan reunaan (joka on yksi, mutta itsessään rinnakkainen linja) aina tunnin välein syntyneen ympyrän projektion. Siispä varjo täytti piirretyn ympyrän kuin värisävy. Aamukahdeksasta iltakuuteen Aurinko >>kiersi<< ympäri Möbiuksen nauhan, joka vektorisesti osoittaa alueen joka suuntaan. Auringonvalon tulokulman kautta varjojen kuva muodostaa geometrisen linjajärjestelmän."

Möbiuksen nauha kuten kaikki matematiikan sääntöjen kautta määritetyt kuviot, on ajasta riippumaton. Katalin Haászin möbius-aurinkokello on kosminen liike ja kylvökone samaan aikaan, jonka toimimiseen tarvittavan ympäristöystävällisen energian antaa universumi ja jonka tarkoitus on että matemaattisen objektin muoto upotetaan muutokseen, suhteellisuuteen. Koska kyseessä on projektio, kaikki tapahtuu kuvina. Ajan ominaisuuksia merkitseva möbius ei enää vain ulkoisten merkitysyhteyksien kautta viittaa aikaan, vaan se muuttuu suhteelliseksi: aika muotoilee sen omaksi kuvakseen.

Hyvät Naiset ja Herrat, ennen kuin avaan näyttelyn, jää yksi ainoa kysymys jäljelle: "Mitä on aika? Onko tämän selittänyt joku helposti ja lyhyesti?"

Comments  (0)

 


[2013-04-09 07:32]

Dionysian Biopolitics: presentation on Karl Kerényi in Macau

Előadásom a Makaói EgyetemenOn April 12-14, 2013 I participated at the University of Macau′s Conference on Nature, Time, Responsibility. On the 40th anniversary of Karl Kerényi′s death I was talking about Dionysian Biopolitics: Nature, Time, Responsibility and Karl Kerényi′s Concept of Indestructible Life:

Dionysos, scholar of religion Karl Kerényi′s last book, is a grand attempt at reinterpreting zoe (ζωη), the Greek concept of indestructible life, which he distinguishes from bios (βίος), finite life. In Kerényi′s view, the meaning and sensual experience of zoe was expressed in its richest form in the Cretan beginnings of the Dionysos cult. The major characteristics of this cult, as Kerényi described, were much beyond the cultural, sexual, and political limits of the Christian interpretations of life and nature. Searching for modern analogies to zoe, Kerényi explains the idea in relation to molecular biology′s “minimum definition of life”. In spite of the fact that Kerényi′s book contains only minor references to contemporary philosophy, the philosophical consequences of his interpretations of Dionysos are radical and implicitly contribute to the outlining of an alternative biopolitical discourse. By the affirmation of the indestructible life and animality, Kerényi proposes a new humanism that steps beyond the limits of Kantian anthropology and also takes a radically different perspective than the Heideggerian philosophy of being. According to Kerényi′s investigations, since this alternative humanism, which is based on the radical recognition of the individuality and diversity of different life forms, was once possible in an earlier stage of human culture, it is possible to animate it anew in order to reshape how zoe is understood and therefore lived. Through such, our relation to nature and time thereby undergoes a Dionysian transvaluation, which assigns us new responsibilities.

 

Nature Time Responsibility Conference - Macau 2013

Comments  (0)

 


[2013-01-26 20:08]

TRANSITION AND DIFFERENCE - Hungarian Studies In East-Central-European Context

The Proceedings of Symposium for PhD Students at 7th International Congress of Hungarian Studies were published by International Association for Hungarian Studies.

For their help in the realization of the symposium, we are thankful to all members of the Hungarian Studies Congress Organizing Committee, especially Ferenc Pozsony, Árpád Töhötöm Szabó and their colleagues at the Babeş–Bolyai University. For their support during the preparation of the symposium and the publication of this proceedings, we are thankful for the Directory Board and colleagues of the International Association for Hungarian Studies, especially Tuomo Lahdelma, István Monok, Sándor Bene, István Dobos, Judit Nyerges, Ildikó Detre, Mónika Csapó and Krisztina Karizs, teaching assistant and Attila Gyula Kiss, doctoral student at the Hungarian Studies Program at the University of Jyväskylä.

The International Association for Hungarian StudiesDoctoral Symposium-series continues in 2013 August. The venue will be the Eötvös University, Budapest. You all are welcome there as well! Please follow up the webpage of the Association for information and sign up to the Newsletter!

Comments  (0)

 


1 2 3 4 5 6 7 8 9