TRANSITION&DIFFERENCE

2020-10-25

TRANSITION AND DIFFERENCE IN EASTERN AND CENTRAL EUROPE

2012, December: the Proceedings of Symposium for PhD Students at 7th International Congress of Hungarian Studies were published by International Association for Hungarian Studies.

For their help in the realization of the symposium, we are thankful to all members of the Hungarian Studies Congress Organizing Committee, especially Ferenc Pozsony, Árpád Töhötöm Szabó and their colleagues at the Babeş–Bolyai University. For their support during the preparation of the symposium and the publication of this proceedings, we are thankful for the Directory Board and colleagues of the International Association for Hungarian Studies, especially Tuomo Lahdelma, István Monok, Sándor Bene, István Dobos, Judit Nyerges, Ildikó Detre, Mónika Csapó and Krisztina Karizs, teaching assistant and Attila Gyula Kiss, doctoral student at the Hungarian Studies Program at the University of Jyväskylä.

The International Association for Hungarian StudiesDoctoral Symposium-series continues in 2013 August. The venue will be the Eötvös University, Budapest. You all are welcome there as well! Please follow up the webpage of the Association for information and sign up to the Newsletter!

 

Symposium for PhD students of the 7th International Congress of Hungarian Studies' Archives

Hungarian Studies, towards a possible Eastern European Studies

2011 August 23, Cluj-Napoca, Romania

The 7th International Congress of Hungarian Studies provides the widest ever international forum for those PhD students interested in Hungarian Studies and East-European Studies from all over the world. The symposium approaches the main theme of the congress (Language and Culture in a changing region) through the concepts of transition and difference. Our program is a platform for the introduction of a wide range of post-graduate study, be it in the field of Hungarian studies, linguistics, literature, history, etnology, fine arts, applied arts or media arts, digital culture, cultural anthropology, architecture, music, theatre, film and visual studies, sociology, demography, political science, economics, philosophy, psychology, media and communication studies, creative writing, or the borderlands of natural sciences, mathematics and cultural studies.

DOWNLOAD THE DIGITAL PROGRAM BOOKLET OF THE SYMPOSIUM: HERE! (PDF)

Information:
http://en.hungkongkolozsvar.ro/transitiondifference-2011

Organizer, Contact:
Kristóf Fenyvesi, Jyväskylä University, Finland, e-mail

Discussion Paper (In Hungarian):
Fenyvesi Kristóf: Genealógia, kultúra, tudomány – az önmegfigyelés megfigyelése és a magyarságtudományok

 

Accompanying Event by the Korunk Journal (Cluj-Napoca)

Café Bulgakov, I.M. Klein nr. 17, Cluj-Napoca
18.00-19.30 LIBERATE ME!
ROUNDTABLE DISCUSSION ON THE HUNGARIAN LANGUAGE CREATIVE WRITING

Participants: Imre József Balázs literary historian, editor of Korunk Journal, Zoltán Csehy poet, translator, literary critic and the members of the Korunk Academy's creative writing workshop. Moderator: Kristóf Fenyvesi (Jyväskylä University)

After the discussion: open reading by the members of the Korunk Academy's creative writing workshop.

Special Guest: János Dénes Orbán, poet.

/The language of the event is Hungarian./

 

ABSTRACTS & COMMENTARIES


Keynote Lectures:

Dobos István (Debreceni Egyetem): Önértelmezés, határátlépés, átmenetiség és különbözés a magyarságtudományokban

Fenyvesi Kristóf (Jyväskyläi Egyetem) - Orbán Jolán (Pécsi Tudományegyetem): Átmenet és Különbözőség: a közép-európai különbözőség tanulmányok egy lehetséges  vázlata
 Csergő Melinda kommentárja

Anssi Halmesvirta (University of Jyväskylä): LIVING IN THE TRANSITLANDS: The Impact of the New Capitalist Culture on the East Central European Minorities

Kovács Sándor (Hankuk University of Foreign Studies, Dél-Korea) : A „fokalizáció” fogalmának használhatósága a magyarságtudományban
Szemlélet(váltás)

 Tuomo Lahdelma (Jyväskyläi Egyetem): A doktorjelölt konferenciák jelentősége a Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság munkájában

Erin Marie Saltman (University College London): Soviet Decentralizing and National Re-centralization: Education in Hungary after Transition and its Relation to Policies, History and the Youth
Ege C. Reinuma kommentárja

Park Soo Young (Hankuk University of Foreign Studies, Dél-Korea): A koreai hungarológia múltja és jövője a változó paradigmában

 

Presentations:

Balatonyi Judit (Pécsi Tudományegyetem): Közösségi ünnepek a gyimesi társadalom és helyi vallás kontextusában
Kommentár

Bartha Krisztina (Partiumi Keresztény Egyetem): Megváltozott olvasási szokások és ezek jelentősége az anyanyelvi nevelésben
Hoboth Katalin kommentárja

Borbély András  (Babeş-Bolyai Tudományegyetem): Az érzékelés csődje – Dsida Jenő: Nagycsütörtök
Tóth Csilla kommentárja

Brutovszky Gabriella (Konstantin Filozófus Egyetem): Kánonok interakciója: a kuruc költészet ideológiai megítélései
Hriczo Ágnes kommentárja

Brutovszky Gabriella - Hoboth Katalin (Konstantin Filozófus Egyetem, Nyitra): A magyar nyelv és irodalom tanításának módszertana doktori iskola bemutatása 

Csergő Melinda (Babeş-Bolyai Tudományegyetem): Egy családi levélhagyaték a mindennapiság tükrében
Fenyvesi Kristóf kommentárja

Ege C. Reinuma (Jyväskyläi Egyetem): Connecting dystopian society - female characters in the films of Béla Tarr
Erin Saltman kommentárja 

Fleisz Katalin (Jyväskyläi Egyetem): A köztesség tapasztalatai. Reflexiók medialitás, kultúra valamint az irodalom viszonyáról
Sinka Annamária kommentárja

Hoboth Katalin (Konstantin Filozófus Egyetem): Tankönyvértékelés az átmenetiség és különbözőség tapasztalatainak tükrében
Bartha Krisztina kommentárja

Hochbauer Mária (Babeş-Bolyai Tudományegyetem): Helynévhasználat és térbeli orientáció a mindennapokban
Balatonyi Judit kommentárja

Hriczo Ágnes (Bél Mátyás Egyetem): Műfaji metamorfózis a barokk irodalomban
Brutovszky Gabriella kommentárja

Ilyés Bartha Hajnalka (Babeş-Bolyai Tudományegyetem): XVII.századi kolozsvári kalendáriumok
Kommentár

Kiss Attila Gyula (Partiumi Keresztény Egyetem): A magyar mint idegen nyelv Nagyváradon: kulturális reflexiók és nyelvideológiák
Gleb Pilipenko kommentárja

Katri Kluukeri (Jyväskyläi Egyetem): The Magic of Writing and Interpreting: Transition, Difference and Otherness in Attila József´s Poetry
Kommentár

Tuomas Laine-Frigren (Jyväskyläi Egyetem): Socialist self-critique and psychological innovation in the period of crisis – the concept of community
Nagy Vilmos kommentárja

Lajtos Nóra (Debreceni Egyetem): „a forma artisztikuma” (Sánta Ferenc rövidprózai munkáiról)
Kommentár

László Lilla (Babeş-Bolyai Tudományegyetem): Representation of Gender in Hungarian Movies in the First Decade of the 21st Century
Maria Puca kommentárja

Nagy Imola Dóra (Pázmány Péter Katolikus Egyetem): Tar Sándor prózája a rendszerváltás előtt és után
Lajtos Nóra kommentárja

Nagy Krisztián (ELTE): „…az emberi állat…” (Móricz Zsigmond Tündérkert című regényének irodalmi antropológiájáról)
Zakariás István kommentárja

Nagy Réka (Babeş-Bolyai Tudományegyetem): A 20. század egy szilágysági betolakodó író életpályájának perspektívájából. Szabó Miklós (1907–1982) kéziratos hagyatékának értelmezése
Ilyés-Bartha Hajnalka kommentárja
Szarvas Melinda kommentárja

Nagy Vilmos Márton (Debreceni Egyetem): Moszkva helyett, Brüsszel előtt – Az Európa Tanács és Magyarország az átmenet éveiben (1987-1990)
Tuomas Laine-Frigren kommentárja

Németh Ákos (Pécsi Tudományegyetem): Közép-Európa utasai. A kulturális átmenet és különbözőség tapasztalatai az 1930-as évek közép-európai témájú magyar útirajzaiban
Petres Csizmadia Gabriella kommentárja

Novák Anikó (Szegedi Tudományegyetem): „az ember ugyanis mindig önmagát gyűjti” Gyűjtőszenvedély Tolnai Ottó műveiben
Patócs László kommentárja

Orosz Anna Ida ( ELTE): Ah, Amerika! – és Ah, Amerika!, újra
Kommentár

Patócs László (Újvidéki Egyetem): A délszláv háború generálta perspektívaváltás a kortárs vajdasági magyar prózairodalomban
Novák Anikó kommentárja

Petres Csizmadia Gabriella (Konstantin Filozófus Egyetem): A peremműfajúságtól a hétköznapi írásmódig. (Az önéletírói szövegek helye a műfajtörténeti kánonban és az oktatásban)
Németh Ákos kommentárja

Gleb Pilipenko (Orosz Tudományos Akadémia Szlavisztikai Intézet): A vajdasági magyarok nyelvi helyzete különös tekintettel a szerb és a magyar nyelv használatára
Kommentár

Maria Puca (Jyväskyläi Egyetem): Hungarian Studies as means of appreciation of diversity
László Lilla kommentárja

Sinka Annamária (Szent István Egyetem): A különbözőség és az azonosság intertextuális alakzatai Szabó Magda A pillanat című regényében
Fleisz Katalin kommentárja

Szakál Anna (Babeş-Bolyai Tudományegyetem) : Egy 19. századi rossz gyűjtő kutatásának lehetséges irányai
Kommentár

Szalma Anna-Mária (Babeş-Bolyai Tudományegyetem): A fénykép a mindennapi életben
Ilyés-Bartha Hajnalka kommentárja
Takács Izolda kommentárja

Szarvas Melinda (ELTE): Az átmenettel járó különbözőség – A „hazaemigráló” magyar irodalom megítélése (Gion Nándor tetralógiája)
Nagy Réka kommentárja

Takács Izolda (Pécsi Tudományegyetem): Régi nemzetkoncepciók újraértékelése
Szalma Anna-Mária kommentárja

Tóth Csilla (Pécsi Tudományegyetem): Polgár és kontextusa. Márai Sándor: Egy polgár vallomásai című művének recepciója
Kommentár

Trunchi Péter (ELTE): Moldvai magyar családnevek a változó időben
Fenyvesi Kristóf kommentárja

Zakariás István (Pázmány Péter Katolikus Egyetem): Egy maszk funkciómódosulásai. A Don Quijote téma a kortárs erdélyi magyar irodalomban
Sinka Annamária kommentárja